phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Viền/Nẹp trang trí cửa

ET-8608

ET-8608

Giá: 189,000 VND / 1m
Giá cũ: 235,000 VND / 1m
Quy cách sản phẩm: 2400*91*35mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 230.4 m Đặt hàng
ED-4801
917,000
ED-4803H
450,000
ED-4802
917,000
ED-4803
917,000
ED-4804
686,000
ED-4805
732,000
ED-4806
132,000
ED-4807
132,000
ED-4808
132,000
ED-4809
209,000
ED-4810
246,000
ED-4811
246,000
ED-4812
167,000
ED-4814
141,000
ED-4815
196,000
ED-4816
178,000
ED-4817
308,000
ED-4818
250,000
ED-4819
308,000
ED-4820
347,000
ED-4821
141,000
ED-4822
141,000
ED-4823
231,000
ED-4824
237,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri