phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp trơn

ET-8741

ET-8741

Giá: 121,000 VND / 1m
Giá cũ: 173,000 VND / 1m
Quy cách sản phẩm: 80*21*2440mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 141.52 m Đặt hàng
ET-8737
134,000
ET-8735
189,000
ET-8734
141,000
ET-8733
84,000
ET-8732
195,000
ET-8731
149,000
ET-8728
220,000
ET-8725
171,000
ET-8724
88,000
ET-8723
81,000
ET-8722
144,000
ET-8721
108,000
ET-8718
90,000
ET-8717
180,000
ET-8715
121,000
ET-8710
62,000
ET-8709
62,000
ET-8701
306,000
ET-8901
195,000
ET-8902
190,000
ET-8903
211,000
ET-8904
212,000
ET-8905
242,000
ET-8906
285,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri