phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp trơn

KF-0004

KF-0004

Giá: 111,000 VND / 1 m
Quy cách sản phẩm: 97*22*2400mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 235.2 m Đặt hàng
KF-0049H
120,000
KF-0058H
90,000
KF-0062H
87,000
KF-0101H
44,000
KF-0005
48,000
KF-0007
124,000
KF-0008
168,000
KF-0009
48,000
KF-0010
40,000
KF-0011
40,000
KF-0012
84,000
KF-0014
385,000
KF-0015
79,000
KF-0016
70,000
KF-0017
94,000
KF-0018
89,000
KF-0019
70,000
KF-0020
120,000
KF-0021
62,000
KF-0022
53,000
KF-0023
68,000
KF-0025
62,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri