phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp trơn

KE-0205

KE-0205

Giá: 186,000 VND / 1 m
Quy cách sản phẩm: 100*100*2400mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 64.8 m Đặt hàng
KF-0049H
120,000
KF-0058H
90,000
KF-0062H
87,000
KF-0101H
44,000
KE-0022
226,000
KE-0206
341,000
KE-0210
101,000
KE-0214
664,000
KE-0215
155,000
KE-0217
155,000
KE-0220
204,000
KE-0221
591,000
KE-0222
649,000
KE-0223
531,000
KE-0225
354,000
KE-0226
160,000
KE-0227
160,000
KE-0228
310,000
KF-0001
133,000
KF-0002
59,000
KF-0003
62,000
KF-0004
111,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri