phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp trơn

KE-1568

KE-1568

Giá: 248,000 VND / 1 m
Quy cách sản phẩm: 110*106*2400mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU - Độ cứng cao
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 595.2 m Đặt hàng
KF-2653-HQ M8
187,000
LEES-M7-HQ
187,000
KF-2686
48,000
KF-2607
33,000
KF-2584
81,000
KF-2528
88,000
KF-2520
79,000
KF-2511
98,000
KF-2501
76,000
KF-2607-HQ
81,000
KE-1647
150,000
KE-1593
160,000
KE-1586
112,000
KE-1566
103,000
KE-1563
88,000
KE-1535
69,000
KE-1503
123,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri