phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp PS

NT-6010-1

NT-6010-1

Giá: 109,000 VND / m
Quy cách sản phẩm: 60*24*2440
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PS
Dòng sản phẩm: Phào nẹp PS
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 274.96 m Đặt hàng
NT-6010-1 NT-6010-1
LEES-PS-M7
168,000
LEES-PS-M5
140,000
LEES-PS-007
70,000
LEES-PS-006
61,000
LEES-PS-M6
180,000
LEES-PS-005
54,000
LEES-PS-004
44,000
LEES-PS-003
33,000
LEES-PS-002
20,000
LEES-PS-001
22,000
CT-1010-A
157,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri