phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp có hoa văn

PUPT-220

PUPT-220

Giá: 347,000 VND / 1m
Giá cũ: 596,000 VND / 1m
Quy cách sản phẩm: 153*162*2440mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 78.04 m Đặt hàng
PUPT-220 PUPT-220 PUPT-220
ET-8516-2
501,000
ET-8516-3
551,000
ET-8516-1
551,000
ET-88283
480,000
ET-88119H
120,000
ET-88388
229,000
ET-88338
233,000
ET-88282
372,000
ET-88281
306,000
ET-88280
344,000
ET-88279
267,000
ET-88278
231,000
ET-88277
249,000
ET-88276
231,000
ET-88275
140,000
ET-88274
403,000
ET-88273
639,000
ET-88272
257,000
ET-88271
316,000
ET-88270
586,000
ET-88269
352,000
ET-88268
296,000
ET-88267
253,000
ET-88266
323,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri