phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp có hoa văn

ET-8865

ET-8865

Giá: 96,000 VND / 1m
Giá cũ: 135,000 VND / 1m
Quy cách sản phẩm: 51*51*2440mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 75.64 m Đặt hàng
ET-8516-2
501,000
ET-8516-3
551,000
ET-8516-1
551,000
ET-88283
480,000
ET-88119H
120,000
ET-88388
229,000
ET-88338
233,000
ET-8864
144,000
ET-8863
176,000
ET-8862
210,000
ET-8859
200,000
ET-8857
200,000
ET-8854
174,000
ET-8853
219,000
ET-8850
154,000
ET-8849
186,000
ET-8853
Liên hệ
ET-8848
265,000
ET-8847
249,000
ET-8843
193,000
ET-8842
190,000
ET-8841
274,000
ET-8840
243,000
ET-8838
202,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri