phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp có hoa văn

ET-88294

ET-88294

Giá: 185,000 VND / 1m
Giá cũ: 231,000 VND / 1m
Quy cách sản phẩm: 88*84*2440mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 351.36 m Đặt hàng
ET-8516-2
501,000
ET-8516-3
551,000
ET-8516-1
551,000
ET-88283
480,000
ET-88119H
120,000
ET-88388
229,000
ET-88338
233,000
ET-88293
297,000
ET-88292
231,000
ET-88291
202,000
ET-88290
193,000
ET-88289
135,000
ET-88288
321,000
ET-88287
245,000
ET-88286
344,000
ET-88285
573,000
ET-88284
649,000
PUPT-220
596,000
ET-88282
372,000
ET-88281
306,000
ET-88280
344,000
ET-88279
267,000
ET-88278
231,000
ET-88277
249,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri