phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp có hoa văn

ET-88211

ET-88211

Giá: 303,000 VND / 1m
Giá cũ: 378,000 VND / 1m
Quy cách sản phẩm: 124*130*2440mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 70.8 m Đặt hàng
ET-8516-2
501,000
ET-8516-3
551,000
ET-8516-1
551,000
ET-88283
480,000
ET-88119H
120,000
ET-88388
229,000
ET-88338
233,000
ET-88210
221,000
ET-88199
219,000
ET-88198
219,000
ET-88194
470,000
ET-88193
362,000
ET-88189
253,000
ET-88188
249,000
ET-88186
275,000
ET-88181
217,000
ET-88180
470,000
ET-88179
243,000
ET-88178
306,000
ET-88177
140,000
ET-88176
234,000
ET-88175
157,000
ET-88174
470,000
ET-88173
484,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri