phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp có hoa văn

ET-8611

ET-8611

Giá: 57,000 VND / 1m
Giá cũ: 72,000 VND / 1m
Quy cách sản phẩm: 34*22*2440mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 292.8 m Đặt hàng
ET-8516-2
501,000
ET-8516-3
551,000
ET-8516-1
551,000
ET-88283
480,000
ET-88119H
120,000
ET-88388
229,000
ET-88338
233,000
ET-8853
219,000
ET-8610
65,000
ET-8609
61,000
ET-8607
140,000
ET-8606
70,000
ET-8604
251,000
ET-88197-1
549,000
ET-88197-2
461,000
ET-88197-3
549,000
ET-88263-1
306,000
ET-88263-2
257,000
ET-8511-1
549,000
ET-8511-2
515,000
ET-8511-3
549,000
EP1
343,000
EP2
271,000
EP3
229,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri