phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp có hoa văn

KA-0014GS

KA-0014GS

Giá: 376,000 VND / 1 m
Quy cách sản phẩm: 130*80*2400mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 74.4 m Đặt hàng
KB-0304
752,000
KA-0316
1,639,000
KA-0315
1,816,000
KA-0314
1,417,000
KA-0313
3,410,000
KA-0312
2,879,000
KA-0310
1,329,000
KA-0309
1,329,000
KA-0308
1,417,000
KA-0307
1,550,000
KA-0304
425,000
KA-0303
553,000
KA-0301
1,639,000
KA-8075-3
171,000
KA-8075-2
202,000
KA-8075-1
202,000
KA-8060-3
134,000
KA-8060-2
114,000
KA-8060-1
134,000
KA-8016
78,000
KA-8015
124,000
KA-8014
124,000
KA-8013
124,000
KA-8012
78,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri