phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Phào nẹp có hoa văn

KA-0013

KA-0013

Giá: 287,000 VND / 1 m
Quy cách sản phẩm: 149*121*2420mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong ngày
Số lượng còn trong kho: 145.2 m Đặt hàng
KA-0014H
100,000
KA-0013H
158,000
KA-0109H
65,000
KA-0014
188,000
KA-0014GS
376,000
KA-0015
177,000
KA-0017
101,000
KA-0018
141,000
KA-0019
141,000
KA-0020
174,000
KA-0021
155,000
KA-0022
141,000
KA-0024
177,000
KA-0025
138,000
KA-0028
213,000
KA-0029
199,000
KA-0030
266,000
KA-0031
208,000
KA-0032
155,000
KA-0033
98,000
KA-0034
141,000
KA-0035
174,000
KA-0036
182,000
KA-0037
205,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri