phao nep - phao go - nep chan tuong - hoa van trang tri - vat lieu trang tri noi that

phao nep

phao go

nep chan tuong

vach op trang tri

chi tiet trang tri kien truc

hoa van trang tri

vat lieu trang tri

trang tri noi that

tam op trang tri

Explain-mouldings-position
 • Anh 1
 • Anh 2
 • Anh 3
 • Anh 4
 • Anh 5
 • Anh 6
 • Anh 7
 • Anh 8
 • Anh 9
 • Anh 10
 • Anh 11
 • Anh 12
 • Anh 13
 • Anh 14
 • Anh 15
 • Anh 16
San pham sieu net

Đường viền trang tri

KB-0032

KB-0032

Giá: 58,000 VND / 1 m
Quy cách sản phẩm: 55*8*2400mm
Quy cách đóng gói: Hộp carton
Vật liệu: PU
Phạm vi áp dụng: Nội thất
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Đặt hàng
KB-0004H
45,000
KB-0013H
48,000
KB-0014H
100,000
KB-0021H
75,000
KB-0022H
132,000
KB-0023H
80,000
KB-0056H
85,000
KB-0033
63,000
KB-0034
125,000
KB-0035
50,000
KB-0036
83,000
KB-0037
138,000
KB-0038
75,000
KB-0039
87,000
KB-0040
125,000
KB-0041
100,000
KB-0043
100,000
KB-0044
75,000
KB-0045
34,000
KB-0046
58,000
KB-0047
132,000
KB-0048
112,000
KB-0049
100,000
KB-0050
50,000
Hinh anh thi cong phao nep
Ket cau op trang tri